طول فیلم : 1 ساعت 05دقیقه

مدرس : سید محسن شفیعی

موضوع : Google keyword planner

رمز دانلود : sesss01grrp02GA

لینک دانلود پس از پرداخت برای شما ارسال میگردد