طول فیلم : 1 ساعت 50 دقیقه

مدرس : سید محسن شفیعی

موضوع : Google Analytics

گوگل آنالیز به شما این امکان را میدهد نرخ بازگشت سرمایه(ROI) خود را اندازه گیری کنید. همچنین این ابزار به شما کمک میکند تا سایتها و فعالیتهای شبکه سازی اجتماعی خود را دنبال کنید.

این فیلم آموزشی به شما کمک میکند تا Google Analytics را بهتر درک کنید و با چگونگی کار کرد این ابزار بیشتر آشنا شوید.

با عضویت در اعضای طلایی میتوانید در 4 تا 10 وبینار رایگان در ماه استفاده کنید(کلیک کنید)